1. ERAS Kongresi 3-5 Mayıs 2018 tarihinde Sheraton Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 10 Nisan 2018'dir.

   
 
  ANTALYA


Kongre Tarihi ve Yeri
3-5 Mayıs 2018 Sheraton Otel ve Kongre Merkezi - Ankara

Kongre Dili
Kongrenin dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacılar sırasında simultane çeviri yapılacaktır.

Bildiri Gönderimi
Bildiri özetleri web sayfasından online olarak gönderilecektir. Bildiri son gönderim tarihi 30 Mart 2018'dir.

Kredilendirme
Kongre, TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.

İzinler
Kongreye katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir. 

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 3-5 Mayıs 2018 tarihlerinde 08:30-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Kongre Katılım Belgesi
Kongreye katılan tüm katılımcılara kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.