1. ERAS Kongresi 3-5 Mayıs 2018 tarihinde Sheraton Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 10 Nisan 2018'dir.

   
 
  ANTALYABildiri gönderim süresi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.

  Önemli Not: Bildirinizin programda yer alabilmesi için (sözel-poster) araştırmacılardan en az birinin en geç 25 Nisan 2018 tarihine kadar kaydının
   yapılmış olması gerekmektedir. 


   •
Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir.
    Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
    Bildiri özeti gönderimi için son tarih 10 Nisan 2018’dir. Bildiri özetleri gönderilirken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) ve çalışmanın
      hangi alt alanını ilgilendirdiği belirtilmelidir.
    Bildiri özetleri gönderilirken kabul edilmesi için aranacak koşullar aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.
    Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
    Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
    Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.
    Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
    Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
    Bildiri özetleri (olgu sunumları hariç) standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir:
     - Amaç
     - Gereç ve Yöntem
     - Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
     - Sonuç(lar)
     - Bildiriye bir adet tablo, grafik veya resim eklenebilir.