1. ERAS Kongresi 3-5 Mayıs 2018 tarihinde Sheraton Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 10 Nisan 2018'dir.

   
 
  ANTALYAP 02 Pediatrik Hastalarda İstenmeyen Perioperatif Hipotermi: Kanıt Temelli Önleme ve Yönetim Stratejileri
Sevim Çimke, Gökçen Aydın Akbuğa, Selda Yüzer Alsaç,  Mehmet Yalvaç
P 03 Eras Protokollerinin Hemşirelerin İş Yükü Ve Hasta Güvenliğine Etkisi
Sibel Şentürk, Kübra Yılmaz Şenyüz, Hatice Tunç
P 04 Eras Protokolü’ne Holistik Bakış: Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
Esin Cerit, Gökçen Aydın Akbuğa
P 05 Aksiller Bpb’unda İpsilateral Pulsed-Wave Doppler Ultrasonografi (Pwd-Us) Değişiklikleri
Varlik K. Erel, Pelin Dilsiz Eker
P 06 Sezaryende Uygulanan Isıtma Yöntemlerinin İstenmeyen Hipotermiye Etkisi: Sistematik Derleme
Funda Tosun Güleroğlu, Gökçen Aydın Akbuğa
P 07 Güneydoğu’da Bir İlde Kolorektal Ameliyatlarda Eras ( Ashi- Ameliyat Sonrası Hızlı İyileşme) Protokolünü Uygulama Durumu
Mehmet Sabri Kırık
P 10 Bakım Paketleri/Care Bundle
Burcu Opak Yücel, Mevlüde Karadağ
P 11 Hemşirelerin Ameliyat Öncesi Besin Ve Sıvı Kısıtlamasına İlişkin Uygulamaları
Bahar Atalay, Ümran Dal Yılmaz
P 12 Farklı İnhalasyon Ajanlarının Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapide Overler Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Özlem Şen, Esra Aslan, Dilek Kalaycı, Ayşegül Küçük, Semih Başkan, Şaban Cem Sezen, Mustafa Arslan, Yusuf Ünal, Murat Tosun
P 13 Prostatektomi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolünün Kullanımı: Literatür Derlemesi
Rana Elçin Sezer, Sevilay Şenol Çelik
P 15 Spinal Cerrahide: Eras Önerileri
Atiye Erbaş
P 17 Diz Ve Kalça Artroplastisinde Eras (Enhanced Recovery After Surgery) Protokolü: Sistematik Derlem
Akif Bulut, Nursel Vatansever
P 18 Eras Protokollerinin Uygulanmasında Ekip İşbirliği Ve Önemi
İnci Mercan Annak, Ayşe Gül Atay Doyğacı, Burçin Irmak, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
P 19 Postoperatif Dönemde Kahve İçmenin Bağırsak Motilitesi Üzerine Etkisi
İnci Mercan Annak, Burçin Irmak, Ayşe Gül Atay Doyğacı, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
P 22 Cerrahi Hastalarında Erken Enteral Beslenme Neden Önemlidir?
Selcan Ataseven Tuğran, Kevser Karacabay, Ayşegül Savcı
P 24 Ameliyat Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri Ve Anadolu Kültürü: Çelişkiler Ve Ekibin Rolü
Burçin Irmak, Ayşe Gül Atay Doyğacı, İnci Mercan Annak, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
P 25 Preoperatif Dönemde Oral Karbonhidrat Solüsyonu Kullanımı Ve Hemşirenin Rolü
Burçin Irmak, İnci Mercan Annak, Ayşe Gül Atay Doyğacı, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir
P 26 Güvenli Cerrahide Hemşirenin Rolü
Nurhan Bingöl, Serap Canlı
P 28 Rejyonel Anesteziyle Sezaryen Olan Hastaların Postoperatif Komplikasyonlar, Memmnuniyet Yönünden Değerlendirilmesi
Esra Uyar Türkyılmaz, Nuray Camgöz Eryılmaz, Nihan Aydın Güzey, Uğur Özkan, Ahmet Gedikli, Berna Külah
P 29 Peroperatif Kan Transfüzyonu Yönetimi: Retrospektif Çalışma
Gamze Küçükosman,  Merve Dinçer, Burcu Akkaya, Hilal Ayoğlu
P 30 Propofol Anaflaksisi
Ergün Gündüz, M.Giray Özçam
P 33 Ameliyat Sonrası(Postop) Hastada Hemşirelik Bakımının Önemi
Nurhan Bingöl, Serap Canlı
P 36 Remifantanil'in Nadir Görülen Cilt Reaksiyonu-Olgu Sunumu
Ergün Gündüz, M.Giray Özçam
P 39 Yanık Sonrası Skar Kontraktürü Gelişen Hastada Zor Havayolu Yönetimi
Evginar Sezer, Ceyda Özhan Çaparlar
P 40 Eras Protokollerinin Geriatrik Cerrahi Hastaları Üzerine Etkisi
Ayşe Gül Atay Doyğacı, İnci Mercan Annak, Burçin Irmak, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir
P 41 Eras Protokolü Uygulanacak Hastaların Eğitimi
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Burçin Irmak, İnci Mercan Annak, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
P 42 Spinal Anestezi Altında Sezaryenlerde İzotermik Coload Uygulaması: Hemodinamik Etkiler
Mehmet Cantürk
P 43 Amyotrofik Lateral Sklerozda Düşük Doz Rokuronyumla Tiva Sonrası Sugammadex Kullanımı
Ülkü Ceren Köksoy, Züleyha Kazak Bengisun, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Filiz Tüzüner
P 44 Sünnetlerde Sedasyonun Ve Penil Blok Zamanının Perioperatif Döneme Etkisi
Ülkü Ceren Köksoy, Hakan Yılmaz, Baturay Kansu Kazbek, Arzu Pampal, Semih Tangal, Filiz Tüzüner, Züleyha Kazak Bengisun
P 45 Eras Protokollerinde Ekip Çalışması Ve Hemşirenin rolü
Nermin Ocaktan
P 46 Brakiterapi Tedavisinde Anestezi Uygulamalarında Opiyoit Kullanımının Derlenme Üzerine Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Uzm. Dr. Güldeniz Argun Sbü Ankara Onkoloji Eah, Ankara
Güldeniz Argun
P 47 Cerrahi Yoğun Bakımda Erken Mobilizasyon Kavramı
Esma Souleiman, Hatice Aydın, Nursel Vatansever
P 49 Eras Protokolleri Ve Hemşirelik Bakımı: Sistematik Derleme
Burcu Duluklu, Sevilay Şenol Çelik